åpenhetsloven

Åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022. § 1. Lovens formål: Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Du kan lese hele loven her: Åpenhetsloven

Du kan lese vår CSR rapport for 2021 her: CSR Rapport 2021

Du kan lese vår Due diligence rapport for 2021 her: Rapport 2021