EN GAVE FOR RENT VANN

I år har Høie hatt gleden av å gjennomføre prosjektet MITT TRE. Målet har vært å samle inn mest mulig økonomisk støtte til Vann for Livet – et prosjekt for rent vann i regi av Røde Kors. I den forbindelse ga vi barn muligheten til å tegne sitt favoritt-tre, og de 600 bidragene dannet grunnlaget for et nytt sengesett for barn. 40 kroner pr solgte sett går til Vann for Livet - hvorav våre forhandlere har vært med på å støtte halvparten av beløpet.

Bilde:  Gujrat, Pakistan

NÅ SENDER VI 116 400 NOK

Nå har vi gleden av å sende 116 400 NOK til et vannprosjekt i Pakistan. Norges Røde Kors startet støtten til Pakistan Røde Halvmåne etter flommen i 2010. Så langt har støtten bidratt til å forbedre lokalsamfunnets motstandsdyktighet i Jacobabad-distriktet i Sindh Provinsen (Sør-Øst i landet), blant annet gjennom katastrofeforebygging, forbedring av vann- og sanitærforhold, helse- og førstehjelpsopplæring.

Siden 2010 har støtten økt til åtte distrikter i Pakistan og partnerskapet har hjulpet 260 200 av de mest sårbare menneskene i disse distriktene. Et viktig fokus i samarbeidet har vært å forbedre livskvaliteten og helsen til de mest fattige gjennom å gi tilgang til vann og sanitære tjenester.

Fra og med 2017 er vannprosjekter i Pakistan med i Vann for livet - som er det prosjektet Høie nå sender sin støtte til. I Pakistan er en av utfordringene det høye saltinnholdet i vannet. Norges Røde Kors jobber sammen med Pakistan Røde Halvmåne for å finne måter å avsalte i vannet på. I 2017/2018 vil midlene fra Vann for Livet blant annet bidra til rehabilitering og installering av 180 vannpumper, bygging av 130 latriner, utdeling av vannrenseenheter, samt helse-og hygieneopplæring i Sindh-provinsen.

Midlene vil også gå til installering av vannpumper drevet av solenergi, rehabilitering av vannforsyningssystemer, utdeling av vannrenseenheter, helse og hygieneopplæring i provinsene: Azad Jammu and Kashmir, Gilgit-Baltistan, Khyber Pakhtunkhwa, Balochistan og Sindh.

TEGNET AV BARN - FOR RENT VANN

Vi ble helt bergtatt av de 600 tegningene av MITT TRE som Høie fikk inn til designprosjektet hvor målet var  å kunne bidra til rent vann. Vi plukket ut 35 ulike trær som dannet grunnlaget for en hel skog - og disse har fått æren av å prege det nye sengesettet for barn. Av hvert solgte sengesett går nå 40 NOK til prosjektet Vann for Livet - hvorav våre forhandlere er med og støtter halvparten av beløpet.

Vi ønsker å takke alle som har vært med å bidra: Foreldre, besteforeldre, oldreforeldre, tanter/onkler og skoler som har sett prosjektet og delt det med de minste. Flittige barnehender som har formet de flotteste treene. Våre forhandlere som tok i mot prosjektet med åpne armer. Og til deg som har kjøpt - med tanke om at det er  hyggelig å gi et sengesett som samtidig gir støtte til noen som trenger det.

MITT TRE sengesettet finner her.