(0)

 

Øko-Tex merkingen ble utviklet på begynnelsen av 1990 tallet av to uavhengige laboratorier i Tyskland og Østerrike. Inntil da forelå det ingen standard testing og merking av hudnære tekstiler som kunne garantere forbrukerene tekstiler som var fri for kjemikalier som var helsefarlige.

  • Alt sengetøy, dyner og puter fra Mascot Høie er Øko-Tex sertifisert. Tekstilene skal da ha ha lave verdier eller være fri for kjemikalier og fargestoffer som er skadelige for mennesket. Hver artikkel må registreres og sertifikatet må fornyes hvert år samt at Øko-Tex kan foreta uanmeldte kontroller.
  • Kravene avhenger av hvor kroppsnære de er, desto nærmere kontakt tekstilene har med hud desto strengere er kravene. Sengetøy, dyner og puter testes mot ”hudnære” tekstiler KL 2. Sengetøy for barn opp til 3 år har de aller strengeste kravene og testes etter KL1.
  • Øko-Tex har nå testlaboratorier over hele verden som sørger for like testmetoder og standarder. Kravene oppdateres fortløpende i takt med forskning og utvikling på området og etter forbrukerene og leverandørenes økende fokus på dette området .
  • Sertifikatnummer og navn på testinstitutt må stå på Øko-Tex merkningen for å være gyldig. Denne sporingsmuligheten er en av prinsippene i sertifiseringssystemet og skal være konsumentens sikkerhet for at produktet er lovlig merket.

Vil du vite mer om Økotex kan du gå på deres hjemmeside www.okotex.com