TID FOR REFLESKJON

Juleroen har begynt å senke seg og vi får tid til å roe ned tempoet og tenke over de tingene som betyr mest. For oss handler dette mye om miljø og bærekraft. Vi er opptatte av å skape produkter på en mest mulig miljøvennlig og klimaeffektiv måte som varer, og som samtidig står til våre forventninger. Kvalitet og komfort som holder i en hel evighet. På denne måten sparer vi miljøet og lommebøkene for ekstra belastning. Her kan du lese litt mer om hva vi legger i utsagnet "Komfort med god samvittighet".

 

FØRST I VERDEN MED SVANEMERKEDE FIBERDYNER OG - PUTER

Svanemerket er det offisielle miljømerket i hele Norden, opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket stiller strenge krav til hele produktets livssyklus - fra uttak av råvarer, produksjon, brukskvalitet og gjenbruk/avfall - og til alle relevante miljøproblemer underveis. Svanemerket står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og en giftfri hverdag.


Høie er først i verden med Svanemerkede produkter på dyner og puter - og vi startet med å Svanemerke våre bestselgere. Det for å gjøre en størst mulig positiv innvirkning for miljøet. Lokal produksjon på Brekstad i Trøndelag gir nærhet til vårt marked og reduserer miljøbelastningen med henhold til frakt. Les mer om våre Svanemerkede produkter her.

REDUKSJON AV PLASTEMBALLASJE

Å tenke gjennom hvordan vi kan redusere unødvendig emballasje har vært et viktig fokus. I 2018 reduserte Høie plastemballasjen med 4,2 tonn med bakgrunn i mindre bruk av plast i pakking av produkter mot storhusholdningsmarkedet, deriblant hotell. Prinsippet var enkelt. Hvorfor pakke inn én og én vare, når vi kan pakke de samlet? Ingen grunn viste det seg, og med liten innsats reduserte vi vårt fotavtrykk. I tillegg reduserer vi ytterligere behovet med 2,6 tonn i 2019 da vi nå kutter plastemballasje på utvalgte produkter hos forhandlerleddet. 

SØPPEL BLIR RÅVARE

Hvorfor kaste noe som er bra? Derfor blir avkapp fra fiber- og dunproduksjon sett på som en råvare. I stedet for å la det gå til spille, blir avkappet utviklet til en miljøfiber som nå går inn i en ny pute. I 2018 ble 128 tonn avkapp utnyttet - og det bare fortsetter. I 2019 vil vi utnytte 184 tonn avkapp og i 2020 estimerer vi å utnytte 229 tonn. Målet er at vi skal utnytte 100% av råvaren. 

Selskapets produksjonstekniske plan gjennomføres med sikte på en optimal bruk av energi. Overskuddsvarme fra maskinen i produksjonen fanges opp, transporteres og benyttes til oppvarming av andre deler av fabrikken. 

HALVERT AVFALL

Med råvarene som kommer inn til produksjon følger det alltid mer materialer som plast, kartonger o.l. som ikke kan benyttes, men som må resirkuleres. Vi har som mål å redusere avfallet og har i perioden 2014-2018 klart å halvere det. Nå er det kun 23,44 gram som går til restavfall pr produkt og som omdannes til ny ren energi. Innen 2022 er målet å redusere det ytterligere med 60% .

ØKOLOGISK BOMULL

100% økologisk bomull er valgt i utviklingen av en ny og enda mer bærekraftig serie med sengetøy fra Høie. Med ekstra fine bomullstråder kjennes sengetøyet behagelig og mykt mot kroppen, og resultatet er til glede for både deg og miljøet. Den ekstra fine bomullen er dyrket med renhet i fokus og er GOTS sertifisert. Noe som er din garanti for at vi har fokus på hele produksjonsprosessen, inklusive forholdene til bonden. De Svanemerkede dynene og putene har også økologisk bomull i trekkene.

NEI TIL PLUKK AV DUN FRA LEVENDE FUGLER

Vi er sterkt imot plukking av dun fra levende fugler. Høie kjøper i dag 95% av dunet fra 3 europeiske leverandører og resterende er innleggsputer og sommerdunprodukter fra 2 kinesiske leverandører. Alle våre 5 leverandører har et sporingssertifikat som viser hvilket slakteri dunet er kjøpt fra.  Leverandørene kan også få uanmeldte eller meldte audits med jevne mellomrom, hvor de sjekker at systemet ikke er blitt endret etter at de ble sertifisert. Og hovedgrunnen til vårt fokus på sporing, er for å forsikre oss mot plukk av dun fra levende fugler.


Krav om sertifikat

Veterinærsertifikat følger hver levering og leverandørene våre har ulike sporingssertifikater som for eksempel “EDFA Traceability Standard Compliance Certificate”, Downpass eller Traumpass for å bevise at systemene deres er gjennomgått og godkjent i forhold til sporing. Høie presiserer også i spesifikasjonene mot leverandør at dun ikke på noen måte må være fra levende fugler.

Les mer om dette her

ETISK HANDEL

Dårlige arbeids- og miljøforhold er ofte normen i utviklingsland selv om lovene i de fleste landene er underlagt de samme ILO- og FN konvensjonene som landene i den vestlige verden. Norske bedrifter er vel kjent med at forbedringer i arbeidsforhold har positiv påvirkning og gir friskere mer fornøyde og motiverte arbeidere, høyere produktivitet og mindre overtid, bedre leveranseevne og mindre feilproduksjon. Disse faktorene er ofte ukjent i mindre utviklede land. Vår jobb er derfor å informere og påvirke våre leverandører til å bevege seg i riktig retning til det beste for alle parter. Etisk handel er et ressurssenter og en pådriver for etisk handel.  Etisk handel utvikler relevante verktøy og bistår medlemmene med opplæring og rådgivning for å øke oppslutningen og arbeidet omkring dette. Etisk handel er ikke en garantiordning, men som medlemmer forplikter vi oss til å ta tak i problemer som skulle dukke opp i leverandørleddet, og rapportere åpent om tiltak for forbedring .


Høie har vært medlem av Etisk handel siden 2008. Etisk handel - er samfunnsansvar i leverandørkjeden og har som mål å ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø i leverandørkjeden. Som medlem har vi utarbeidet en "Code of Conduct" som alle våre underleverandører må følge. Vår Code of Conduct tar utgangspunkt i følgende:


- Følge nasjonale lover og reguleringer

- Ikke tvangsarbeid

- Rett til fagforeningsfrihet og kollektive forhandlinger

- Ikke barnearbeid

- Ikke diskriminering

- Forsvarlig og lovlig disiplinær praksis

- Arbeidsmiljø (HMS)

- Lønn og sosiale goder (levelønn) i tråd med nasjonale regler

- Forsvarlig arbeidstid

- Respekt for lokalsamfunn på produksjonsstedet

- Forsvarlig miljøforvaltning.


Disse etterfølges på hvert leverandørbesøk.

KORTREISTE DYNER & PUTER

Med produksjon av dyner og puter i Norge sparer vi samfunnet for transport av volumvarer fra Asia eller Øst-Europa, og reduserer med dette unødig Co2 utslipp. Transport av både råvarer og ferdige produkter skal gjennomføres på den for situasjonen best mulig miljømessige måte. Bilparken som benyttes skal være av en slik art at den i minst mulig grad forurenser eller belaster miljøet i forhold til påkrevd teknologi benyttet i Norge. Høie skal også bestrebe å finne frem til pakketeknikker som gjør at vi kan frakte flest mulig produktenheter pr. kartong. Dette for å redusere energiforbruket ved transport. All emballasje som benyttes er resirkulerbart og inneholder ikke kjemikalier som kan gjøre skade på miljøet. Høie er medlem av "Grønt Punkt", og betaler avgift for all emballasje vi benytter. Dette går til å dekke kostnader med innsamling av emballasje i Norge.

OEKO-TEX FOR TRYGGE TEKSTILER

Ved innkjøp av råvarer og handelsvarer setter vi krav om at produktene skal være Oeko-Tex 100 sertifisert. Dette er retningslinjer som er utarbeidet for å unngå helseplager fra tekstilprodukter som benyttes nær huden. For å få et produkt sertifisert, testes det på et av Oeko-Tex sine laboratorier for helsefarlige emner.


Oeko-Tex har testlaboratorier over hele verden som sørger for like testmetoder og standarder. Kravene oppdateres fortløpende i takt med forskning og utvikling på området, og etter forbrukernes og leverandørenes økende fokus på dette området. Sertifikatnummer og navn på testinstitutt må stå på Oeko-Tex merkingen for å være gyldig. Denne sporingsmuligheten er en av prinsippene i sertifiseringssystemet og skal være forbrukernes sikkerhet for at produktet er lovlig merket.

GRØNT PUNKT

Grønt Punkt er Europas mest brukte non-profit varemerke. Merket betyr at Høie har betalt for emballasjen vi benytter, slik at Grønt Punkt Norge kan administrere en forsvarlig innsamling og gjenvinning av plast-, metall- og glassemballasje, drikkekartonger og bølgepapp.