(0)

FORETAKSINFORMASJON

Organisasjonsnummer: NO 976 031 636 MVA

Mascot Høie AS

Tverrveien 29, 7130 BREKSTAD, Norway

Tlf.nr.: 0047 72 51 33 60    Faks nr.: 0047 72 51 33 61

E-mail: kundeservice@hoie.no
Web: www.hoie.no


Varene sendes fra vår avdeling:

Høie Fabrikkutsalg
Setesdalsveien 620
NO-4619  MOSBY

Tlf.nr.: 0047 38 12 44 00

E-mail: nettbutikk@hoie.no


Mascot Høie AS er en internasjonal ledende merkevareleverandør av dyner, puter, sengetøy og pledd. I mer enn 160 år har Høie satt sitt preg på skandinaviske hjem. Kombinasjonen av topp kvalitet, gode design og innovative holdninger, har ført til at Høie fortsatt er den mest anerkjente merkevareleverandøren til soverommet.

Innledning

Salg av varer i nettbutikken gjelder kun til Norge.

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Med forbrukerkjøp menes her salg av vare til forbruker som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet, og når selgeren opptrer i næringsvirksomhet med salg av varer over internett. Kontrakten er utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet. Disse alminnelige salgsbetingelsene har anvendelse på alt salg fra Mascot Høie AS så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.

Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, Forbrukerkjøpsloven, Markedsføringsloven, Angrerettsloven og Ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Selgeren kan velge på tilby kjøperen bedre vilkår enn det som fremgår av disse salgsbetingelsene.

Avtale/avtaleinngåelse:

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder bla opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, såfremt det ikke strider mot bindende lovgivning.
Avtalen er bindende for begge parter når kjøpers bestilling er mottatt av selgeren. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det forekommer skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken, eller kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Parter:

Selger: Høie Fabrikkutsalg
Kjøper: Den personen som foretar bestillingen.

Produktinformasjon:

Alle produkter i vår nettbutikk inneholder utfyllende informasjon om varens egenskaper, kvalitet og størrelser.

Priser:

Alle priser er oppgitt i norske kroner, og vises inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket. Vareleveranser til Svalbard eller Jan Mayen skal selges uten tillegg av merverdiavgift. Prisene på nettsiden kan endres uten videre varsel til kjøper. Det er alltid bekreftet pris på ordretidspunktet som gjelder. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen er foretatt og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet, som frakt og ekspedisjonsgebyr.

Forbehold:

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil når det gjelder pris og informasjon om våre varer på siden. Vi tar også forbehold om eventuelle fargeavvik mellom produkt og produktbilder vist på nettet. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål. Vi ønsker å gi deg god hjelp og en vellykket handel.

Salgs- og leveringsbetingelser

Ekspedering av ordre:

Når selgeren har mottatt kjøpers bestilling, skal selger uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selgeren så snart som mulig.

Levering:

Vanligvis vil varen bli sendt fra oss innen 2 virkedager etter at ordren er mottatt. Selger tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om annet kommer frem i nettbutikken. Dersom noen av de bestilte varer ikke er på lager sendes varene samlet fra lager ca 5-7 dager etter bestilling.

Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Selger vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut i fra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser osv. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte.

Frakt:

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Du vil få en bekreftelse med forsendelsesnummer i fra selgers transportør når varene er sendt fra vårt lager. Kostnader forbundet med frakt blir opplyst i nettløsningen før betaling skjer.

Mottak:

Dersom kjøper ikke henter varen som er bestilt, får man en duplikatmelding. Etter en viss angitt tid sendes pakken tilbake til avsender. Kjøper plikter da å betale kostnadene for returfrakt, ekspedisjonsgebyr og håndteringskostnader.

Betaling:

Kjøpesummen gjøres opp med bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard/EuroCard) ved bestilling. Kjøpesummen blir reservert på kortet ved bestilling, og kortet blir belastet samme dag som varene blir sendt.

Personopplysninger:

Mascot Høie behandler persondata i følge lov om Personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet opp mot andre eksterne register.

Kortinformasjon:

Når du handler i vår nettbutikk blir betalingen behandlet av Klarna, som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/EuroCard og faktura. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Rutiner for retur av varer

Reklamasjon:

Se etter om varen er blitt skadet under transport, eventuell skade anmeldes direkte til distributøren der du hentet pakken. Er skaden synlig utenpå pakken, bør du reklamere før du mottar den. Husk å reklamere innen to måneder fra du mottok varen.
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig til etter at du har oppdaget den, gi vår nettbutikk skriftlig melding (e-post eller brev) om at du påberoper deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Forbrukerkjøpsloven.

Angrerett:

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som ligger vedlagt imailen med ordrebekreftlsen). Du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet. 
Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks e-post), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med selgers informasjon når skjemaet mottas.

Garanti:

Garanti som gis av selger, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.