(0)

Salg av varer i nettbutikken gjelder kun til Norge.

Ekspedering av ordre

Når selgeren har mottatt kjøpers bestilling, skal selger uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selgeren så snart som mulig.

Levering

Vanligvis vil varen bli sendt fra oss innen 2 virkedager etter at ordren er mottatt. Selger tar forbehold om at enkelte varer kan være utsolgt selv om annet kommer frem i nettbutikken. Dersom noen av de bestilte varer ikke er på vårt weblager sendes varene samlet fra ca 5-7 dager etter betilling. Faktisk leveringstid avhenger av våre leverandørers leveringsdyktighet. Selger vil oppgi forventet leveringstid på forespørsel, beregnet ut i fra opplysninger fra våre leverandører, erfaringer fra tidligere leveranser osv. Oppgitte leveringstider er ikke forpliktende på noen som helst måte.

Frakt

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Du vil få en bekreftelse med forsendelsesnummer i fra selgers transportør når varene er sendt fra vårt lager. Kostnader forbundet med frakt blir opplyst i nettløsningen før betaling skjer.

Mottak

Dersom kjøper ikke henter varen som er bestilt, får man en duplikatmelding. Etter en viss angitt tid sendes pakken tilbake til avsender. Kjøper plikter da å betale kostnadene for returfrakt, ekspedisjonsgebyr og håndteringskostnader. Frakt & administrasjonsgebyr er satt til 160 NOK.