nei - til plukk av dun fra levende fugler

De siste årene har det vært mye fokus på at dun plukkes fra levende fugler. Dette er selvfølgelig noe Høie tar sterk avstand fra.

All dun benyttet i Høie sine dunprodukter er kun fra døde fugler. Og 97% av all dun til både dyne og klesindustrien stammer fra dun og fjær som kjøpes direkte fra slakterhus. Høie har en rekke rutiner for å sikre sporbarhet av dunet vi bruker i våre produkter.

Sporing av dun

Høie kjøper i dag 95% av dunet fra 3 europeiske leverandører og resterende er innleggsputer produkter fra 2 kinesiske leverandører.

Alle våre 5 leverandører har et sporingssertifikat som viser hvilket slakteri dunet er kjøpt fra. Sertifikatene er utstedt av nøytrale institutt som har sjekket regnskap og papirer slik at mengde innkjøpt dun fra slakterhusene – stemmer med mengde solgt dun ut. Leverandørene kan også få uanmeldte eller meldte audits med jevne mellomrom, hvor de sjekker at systemet ikke er blitt endret etter at de ble sertifisert.

Og hovedgrunnen til det økte fokuset på sporing, er for å forsikre seg mot plukk av dun fra levende fugler.

Krav om sertifikat

Veterinærsertifikat følger hver levering og leverandørene våre har ulike sporingssertifikater som for eksempel “EDFA Traceability Standard Compliance Certificate”, Downpass eller Traumpass for å bevise at systemene deres er gjennomgått og godkjent i forhold til sporing.

Høie presiserer også i spesifikasjonene mot leverandør at dun ikke på noen måte må være fra levende fugler.

Besøk hos leverandørene

Hovedsakelig kommer andedunet fra Frankrike. Her har vi besøkt andefarmene, slakteriet og dunfabrikken hvor dunet vaskes og renses. I Frankrike er både gåselever og dunindustrien en viktig eksportartikkel hvor det er strenge kontroller og reguleringer fra statens side. Og det strenge sporingssystemet stammer nettopp fra matindustrien og er videreført til dunindustrien.

Høie Fenja og Heidrun sommerdundyne er fylt med dun fra Kina, og vi har også vært og besøkt denne leverandøren.

De fleste dunprodusentene tar klar avstand

Grufulle fotoopptak hvor vi ser dun bli plukket fra levende fugler - blir tatt frem med jevne mellomrom og er dessverre fremstilt litt ut av proporsjoner.

I de få tilfellene hvor dette skjer gjelder det hovedsakelig det japanske markedet. Dette er en veldig kostpar prosess da dunet spesialbestilles fordi de plukker kun de største dunene på fuglens bryst.

Høie tar selvsagt avstand fra disse metodene.