OEKO-TEX FOR TRYGGE TEKSTILER

Ved innkjøp av råvarer og handelsvarer setter vi krav om at produktene skal være Oeko-Tex 100 sertifisert. Dette er retningslinjer som er utarbeidet for å unngå helseplager fra tekstilprodukter som benyttes nær huden. For å få et produkt sertifisert, testes det på et av Oeko-Tex sine laboratorier for helsefarlige emner.


OEKO-TEX 100 SERTIFISERT

Oeko-Tex har testlaboratorier over hele verden som sørger for like testmetoder og standarder. Kravene oppdateres fortløpende i takt med forskning og utvikling på området, og etter forbrukernes og leverandørenes økende fokus på dette området. Sertifikatnummer og navn på testinstitutt må stå på Oeko-Tex merkingen for å være gyldig. Denne sporingsmuligheten er en av prinsippene i sertifiseringssystemet og skal være forbrukernes sikkerhet for at produktet er lovlig merket.

 Oeko-Tex klasse 1 og 2

ØkoTex klasse 1: Denne produktklassen inkluderer alle våre dyner og sengetøy til barn. Klasse 1 har de strengeste kravene som omfatter hele produktet. Mange av våre produkter til voksne har også klasse 1.

ØkoTex Klasse 2: Denne produktklassen omfatter strenge krav når det kommer til hudnære produkter til voksne.

DIN TRYGGHET

Med varer fra Høie kan du være trygg på at alle våre produkter er testet og godkjent etter oeko-tex sin standard for helsefarlige emner. Her testes produktet i sin helhet og du kan være sikker på at det ikke inneholder farlige restinnhold av kjemikaler.
– Sov trygt med Høie