(0)

Reklamasjon

Se etter om varen er blitt skadet under transport, eventuell skade anmeldes direkte til distributøren der du hentet pakken. Er skaden synlig utenpå pakken, bør du reklamere før du mottar den. Husk å reklamere innen to måneder fra du mottok varen. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du har oppdaget den, gi vår nettbutikk skriftlig melding (e-post eller brev) om at du påberoper deg mangelen. Selger vil da gi deg informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Forbrukerkjøpsloven.

Angrerett

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. I følge angrerettloven gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottok varen og 14 dager fremover. Dersom du vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den og legger ved utfylt angrerettsskjema (som ligger vedlagt i mailen med ordrebekreftlsen). Du vil da få tilbakeført det du har betalt. Kjøper betaler returporto. Se utfyllende informasjon på angrerettsskjemaet. 
Dersom kjøper ikke har mottatt angreskjema skriftlig på papir eller på annet varig medium (f.eks e-post), utvides angrefristen til 3 måneder. Angreskjemaet skal være ferdig utfylt med selgers informasjon når skjemaet mottas. 

Garanti

Garanti som gis av selger, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de rettighetene kjøper allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøpers rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler.